Doerffer’s Wind Turbine

Kilka słów o naszym wiatraku

Innowacyjność wiatraka Doerffer’a

Zainteresowanie OZE skierowało naszą uwagę na energetykę wiatrową. Szczególnie na wiatraki przydomowe, w których do tej pory nie pojawiła się żadna konstrukcja dominująca rynek, jak to ma miejsce w wiatrakach dużej mocy. Różnorodność konstrukcji tych wiatraków wynika z różnych własności, które ma spełniać budowany wiatrak.

Dla zastosowań przydomowych najważniejsze jest bezpieczeństwo – to wskazuje na wiatraki o osi pionowej wykorzystujący siły oporu – a więc wiatrak typu Savoniusa. Wiatraki o osi poziomej przy silnych wiatrach rozkręcają się, powodując niebezpieczeństwo rozerwania wirnika, dlatego konieczne są systemy hamowania, które przy silnych wiatrach zatrzymują wirnik. Prowadzi to do sytuacji, w której mamy wiatrak oraz silny wiatr a nie produkujemy energii elektrycznej.

Drugim istotnym elementem jest fakt, że wiatry wiejące w Polsce mają średnie wartości rzędu 5 – 8 m/s. Wszystkie wiatraki dostępne obecnie na rynku są zaprojektowane na nominalne wiatry od 10 do 14 m/s. Oznacza to, że kolejnym kryterium wiatraka dla Polski jest to aby był on zaprojektowany na typowe słabe wiary.

Trzecim kryterium wiatraka istotnym dla jego komercjalizacji jest jego niska cena. Te trzy kryteria dla „polskiego” wiatraka znajdują swoje zastosowanie w zaproponowanym rozwiązaniu.